امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۳:۴۸
فلنج جوشی 6-160

فلنج جوشی 6-160

فلنج جوشی 6-160Iran Iran
اتصالات کاوه گستر
فلنج جوشی 6-160
۳۱۴
فلنج جوشی از 10 تا 200 اتمسفر